Registrácia na prácu v zahraničí
 

 

Meno a Priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Trvalý pobyt (ulica, mesto, PSČ):
Telefón:
E-mail:
Rodinný stav:
 

Dosiahnuté vzdelanie
Škola, mesto
od - do (rok)
Odbor
Ukončenie skúškou - doklad

 

Doterajšia prax (všetky doterajšie zamestnania v časovej následnosti)
Názov zamestnávateľa
od - do (mesiac/rok)
Mesto, Krajina
Pozícia, pracovná náplň

Nezamestnaný, od - do (mesiac/rok)

Znalosť cudzích jazykov

Ovládam: 0 - neovladam, 1 - výborne, 2 - veľmi dobre, 3 - dobre, 4 - čiastočne, 5 - základy
 
Nemecký jazyk  
Používal som v zahraničí
študujem
Certifikáty:
Anglický jazyk  
Používal som v zahraničí
študujem
Certifikáty:
Talianský jazyk  
Používal som v zahraničí
študujem
Certifikáty:
Používal som v zahraničí:
študujem
Certifikáty:


Vodičský preukaz:
A A/50 B C D E T

 
Iné znalosti:
Zdravotný stav:
Záujmy:

Iné vzdelanie(kurzy a doplnkové vzdelanie, osvedčenia...)
 
Doterajšie pracovné povolenia v zahraničí(krajina, obdobie platnosti)
Záujem o pracovnú pozíciu v stavebníctve, gastronómii a na farmách:
Murár
Čašník, barman
Rastlinná výroba
Inštalatér
Kuchár
Živočíšna výroba
Tesár
Chyžná
Pomocný robotník
Pomocné práce
Záujem o prácu v iných odvetviach
Pracovník vo výrobe
Šofér
Brigádnik


Mám záujem o prácu v krajine
Rakúsko
Anglicko
Kanada
Taliansko, Španielsko
Írsko
Slovenská Republika
Nemecko
Holandsko
Česká Republika


Záujem o špecializovanú prac.pozíciu

 

Záujem o prácu Au pair v krajine

Záujem o formu pracovného pomeru

brigádnická práca

trvalý pracovný úväzok

nezáleží

sezónna práca
dohoda o vykonaní práce
Ďalšie požiadavky na zamestnanie
Požadovaný minimálny mesačný netto príjem:  
Najskorší možný termín nástupu do zamestnania:
Pracovný pomer môže trvať najneskôr do:
Ak máte k dispozícii digitálnu ( naskenovanú) fotografiu
vašej tváre, priložte ju tu: (Maximálne 900Kb súbor typ:JPG)
Ak fotografiu v digitálnej forme nemáte, pošlite poštou bežnú fotografiu (formát - pas) na adresu agentúry.

1.) Odoslaním tejto registračnej prihlášky v zmysle § 7 ods. 1 a 2 a ods. 11 a § zákona 23 č.428/2002 o ochrane údajov, dávam súhlas BUSINESS GROUP SLOVAKIA, s.r.o. na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v životopise a v registračnej prihláške za účelom sprostredkovania zamestnania. Vyhradzujem si právo kedykoľvek tento súhlas odvolať a to písomne dop. Súhlas dávam na 2 roky od doručenia tejto registrácie a súhlasím s tým, že po uplynutí tejto doby budú moje osobné údaje zlikvidované.

2.) Beriem na vedomie, že, BUSINESS GROUP SLOVAKIA, s.r.o. je sprostredkovateľom a vyhradzuje si právo na prípadné zmeny v informáciách, podmienkach ako aj poplatkoch ponuky až do momentu vycestovania.

 


    
* = Potrebné políčka

 

Private Krankenversicherung (PKV)